Postavte si s námi dům

Na naší webové stránce je možno vidět ukázky vzorových domů. Tyto vzorové domy by měly naznačit určité možnosti a znamenat určitou inspiraci pro Vaše případné úvahy.

V případě Vašeho zájmu se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám vysvětlíme postup výstavby a druhy použitého materiálu. Můžeme rovněž při této příležitosti prodiskutovat umístění Vaší stavby, Vaše představy, eventuelně i finanční možnosti.

Důležitá je i otázka financování. Dřevostavby mají svá určitá specifika. Zatímco u zděných staveb jsou lidé většinou zvyklí na dva roky výstavby a na to, že se na stavbě vystřídá řada profesí i firem, u dřevostaveb je tomu jinak. Před zahájením dřevostavby se nakoupí veškerý materiál a v průběhu velmi krátkého času je beze zbytku spotřebován, není možné, jak jsou tomu investoři zvyklí u jiných staveb, postupně platit materiál a odvedenou práci kupř. během dvou let. Naše firma projednávala z toho důvodu otázku financování s Hypoteční bankou právě s ohledem na tuto specifičnost dřevostaveb. Na základě toho můžeme konstatovat, že v případě zájmu o financování stavby je možno dosáhnout poskytnutí úvěru za splnění podmínek úvěrující banky.

Na základě výše uvedeného probíhá financování stavby v určitém časovém sledu postupně před zahájením stavby až do výše 100% celkové hodnoty.

Kromě kompletní dodávky je možno dohodnout i dodávku hrubé stavby v té podobě, jak ji vidíte obrázcích.

Pokud se rozhodnete, že si postavíte dřevostavbu s naší firmou, je nutno zdůraznit, že používáme nejlepší dostupné materiály jako konstrukční dřevo dle norem atd. Jako jediná firma v České republice používáme revolučního materiálu pod značkou Hunton, který si dovolíme v dalším textu podrobněji popsat.

Při výstavbě dřevostaveb je obvyklé, že dřevěná konstrukce je obložena obkladovými deskami, v České republice se k tomu používají často OSB desky v kombinaci s fólií fungující jako větrozábrana. Na tyto desky s fólií se poté instalují lišty a vnější obklad. Mezi vnějším finálním obkladem a obkladem dřevěné konstrukce je odvětraná mezera, která navazuje na odvětranou mezeru střechy. Naše firma dodává obkladové desky Hunton, které nahrazují jak vnější obkladové desky na dřevěnou konstrukci, tak i příslušnou fólii. Je možno podotknout, že vnější stěna dřevostaveb je řešena jako difúzně otevřená. Znamená to, že uvnitř na vnitřní straně vnějších obvodových zdí je parozábrana neumožňující pronikání par do prostoru vnějších obvodových stěn. Vnější obklad by měl umožňovat průnik vlhkosti z vnitřku obvodových stěn, tzn., že jsou difúzně otevřené. Desky Hunton se vyznačují tou vlastností, že umožňují desetkrát lépe uvolňování par z vnitřního prostoru vnějších stěn než jakékoliv jiné obdobné obkladové materiály pro tyto účely používané. Tyto desky jsou napuštěny Bitumenem, který na druhé straně znemožňuje pronikání vlhkosti z vnějšku do obvodových stěn. Běžně podobné vlastnosti spotřebitelé znají u textilu nebo obuvi pod značkou Goretex.

Prodáváme a rovněž instalujeme obkladové desky Hunton. Pro vnější obklady stěn dřevostaveb se používají desky Hunton Vindtett. Tyto desky se vyznačují následujícími vlastnostmi: Jsou lehké, dají se řezat i ostrým nožem. Z vnější strany nepropouštějí vhkost, z vnitřní strany velmi snadno propouštějí vlhkost a tím umožňují, aby stavba byla difúzní a otevřená. Tyto desky mají rozměr 1200 X 2700 mm, tloušťku 12 mm, na jedné paletě je uloženo 95 ks a jedna deska má plochu 3,24 m2. Hmotnost 1 m2 je 3,2 kg.

Obdobně na pokrytí střech se používají desky Hunton Udertak. Tyto desky, na rozdíl od desek Vindtett, jsou opatřeny pérem a drážkou. Rozměry těchto desek jsou 595 x 2400 mm, tloušťka je 18 mm. Plocha jedné desky je 1,428 m2. Na jedné paletě je 100 ks, 1m2 váží 4,8 kg.  Tyto desky jsou určeny pro systém dřevostaveb, kde se využívá rozteč vertikálních sloupků ve vzdálenosti 600 mm a  podobná rozteč je použita i u vazníků. Naše firma NOVEX Design s.r.o. využívá pro obvodové stěny dřevěné prvky o rozměrech 42 x 148 mm nebo 42 x 198 mm. Je nutno zdůraznit, že vazníky musí být uloženy na obvodových stěnách v místě umístění vertikálních sloupků. Tyto vazníky jsou ve světě běžně vyráběny z normovaného sušeného a hoblovaného dřeva. Je nutno podotknout, že většina českých výrobců vazníků toto nedodržuje.

Dále upozorňujeme, že výrobcem vazníků vhodných pro toto využití je firma Kasper CZ (www.kaspercz.cz). Více informací naleznete v certifikacích  obou výrobků, které si můžete otevřít na této webové stránce. Způsob instalace je naznačen v přiložené animaci , kterou si rovněž můžete otevřít.

Kromě toho, že tyto desky využíváme na svých stavbách, můžete je u nás rovněž nakoupit, můžete si u nás objednat jejich montáž a je možné si u nás objednat montáž dřevěného skeletu včetně dodávky materiálu.

Ve fotogalerii  jsou prezentovány obrázky ukazující průběh instalace. Kromě dodávky desek Hunton můžeme provést obložení celé stavby deskami Hunton, zajistíme položení střech krytinami. Další alternativa zahrnuje i montáž vnějšího obložení v podobě lakovaných dřevěných obkladových desek, nebo obložení s finální úpravou s omítkou.