Dřevostavby - popis technologie

Dřevostavby - popis technologie

Naše firma, která již od roku 1991 dováží ze zahraničí materiály využívané především v USA a Kanadě k výstavbě dřevostaveb, se v posledním období soustřeďuje na stavby dřevěných domků. Vycházíme z toho, že v Severní Americe a v severní Evropě jsou dřevostavby naprosto převládajícím způsobem stavby menších staveb, především rodinných domků, chat a garáží. Máme za to, že bychom neměli vynalézat to, co je již vynalezeno a známo. Z tohoto důvodu využíváme dva speciální softwary z USA, kterými vytváříme modely a výkresovou dokumentaci dřevostaveb. Máme certifikaci od dodavatele softwaru na vytváření této dokumentace. Z hlediska praktických postupů vycházíme z originální technologie některých norských firem, dlouhodobě spolupracujeme s norským konzultantem s 40letou praxí v oboru, který domy nejen staví, ale i projektuje a zároveň působí jako soudní znalec v oboru dřevostaveb.

Základní rysy používané technologie

Technologie, kterou využíváme, je založena na technologii využívané v Norsku, jejímž základním rysem je dokonalá tepelná izolace, dokonalá izolace proti pronikání vlhkosti, difúzně otevřená struktura stavby. Základním charakteristickým prvkem této technologie je používání dřeva garantované kvality dle norem Evropské unie. Toto konstrukční dřevo je hoblované a vysušené. Vnější obvodové zdi jsou založeny na sloupcích s roztečí 600 mm, o průřezu 42 x 148 mm nebo 42 x 198 mm, celková tloušťka vnější stěny je 200 nebo 250 mm, což zároveň představuje tloušťku izolace. Jako izolace se používá minerální vata. Dalším charakteristickým prvkem je použití vazníků z hoblovaného a sušeného dřeva, které jsou dimenzované na rozteč 600 mm. Výrobcem těchto vazníků je firma Kasper CZ s.r.o. www.kaspercz.cz .

Jakou technologii používáme, se pokusíme ukázat na příkladech, jak se staví v Norsku - v zemi, kde jsou dřevostavby tradičním způsobem výstavby a prakticky mimo města se dá hovořit o takřka stoprocentním podílu dřevostaveb.

Revoluční technologie -  obkladové desky Hunton

Pokud se rozhodnete, že si postavíte dřevostavbu s naší firmou, je nutno zdůraznit, že používáme nejlepší dostupné materiály jako konstrukční dřevo dle norem atd. Jako jediná firma v České republice používáme revolučního materiálu pod značkou Hunton, který si dovolíme v dalším textu podrobněji popsat.

Při výstavbě dřevostaveb je obvyklé, že dřevěná konstrukce je obložena obkladovými deskami, v České republice se k tomu používají často OSB desky v kombinaci s fólií fungující jako větrozábrana. Na tyto desky s fólií se poté instalují lišty a vnější obklad. Mezi vnějším finálním obkladem a obkladem dřevěné konstrukce je odvětraná mezera, která navazuje na odvětranou mezeru střechy. Naše firma dodává obkladové desky Hunton, které nahrazují jak vnější obkladové desky na dřevěnou konstrukci, tak i příslušnou fólii. Je možno podotknout, že vnější stěna dřevostaveb je řešena jako difúzně otevřená. Znamená to, že uvnitř na vnitřní straně vnějších obvodových zdí je parozábrana neumožňující pronikání par do prostoru vnějších obvodových stěn. Vnější obklad by měl umožňovat průnik vlhkosti z vnitřku obvodových stěn, tzn., že jsou difúzně otevřené. Desky Hunton se vyznačují tou vlastností, že umožňují desetkrát lépe uvolňování par z vnitřního prostoru vnějších stěn než jakékoliv jiné obdobné obkladové materiály pro tyto účely používané. Tyto desky jsou napuštěny Bitumenem, který na druhé straně znemožňuje pronikání vlhkosti z vnějšku do obvodových stěn. Běžně podobné vlastnosti spotřebitelé znají u textilu nebo obuvi pod značkou Goretex.

Prodáváme a rovněž instalujeme obkladové desky Hunton. Pro vnější obklady stěn dřevostaveb se používají desky Hunton Vindtett. Tyto desky se vyznačují následujícími vlastnostmi: Jsou lehké, dají se řezat i ostrým nožem. Z vnější strany nepropouštějí vlhkost, z vnitřní strany velmi snadno propouštějí vlhkost a tím umožňují, aby stavba byla difúzní a otevřená. Tyto desky mají rozměr 1200 X 2700 mm, tloušťku 12 mm, na jedné paletě je uloženo 95 ks a jedna deska má plochu 3,24 m2. Hmotnost 1 m2 je 3,2 kg.

Obdobně na pokrytí střech se používají desky Hunton Udertak. Tyto desky, na rozdíl od desek Vindtett, jsou opatřeny pérem a drážkou. Rozměry těchto desek jsou 595 x 2400 mm, tloušťka je 18 mm. Plocha jedné desky je 1,428 m2. Na jedné paletě je 100 ks, 1m2 váží 4,8 kg.  Tyto desky jsou určeny pro systém dřevostaveb, kde se využívá rozteč vertikálních sloupků ve vzdálenosti 600 mm a podobná rozteč je použita i u vazníků. Naše firma NOVEX Design s.r.o. využívá pro obvodové stěny dřevěné prvky o rozměrech 42 x 148 mm nebo 42 x 198 mm. Je nutno zdůraznit, že vazníky musí být uloženy na obvodových stěnách v místě umístění vertikálních sloupků. Tyto vazníky jsou ve světě běžně vyráběny z normovaného sušeného a hoblovaného dřeva. Je nutno podotknout, že většina českých výrobců vazníků toto nedodržuje.

Dále upozorňujeme, že výrobcem vazníků vhodných pro toto využití je firma Kasper CZ (www.kaspercz.cz). Více informací naleznete v certifikaci desek Vindtett a v certifikaci desek Undertak, které si můžete otevřít na této webové stránce. Způsob instalace je naznačen v přiložených animacích instalace Vindtett a instalace Undertak.

Kromě toho, že tyto desky využíváme na svých stavbách, můžete je u nás rovněž nakoupit, můžete si u nás objednat jejich montáž a je možné si u nás objednat montáž dřevěného skeletu včetně dodávky materiálu.

Ve fotogalerii  jsou prezentovány obrázky ukazující průběh instalace. Kromě dodávky desek Hunton můžeme provést obložení celé stavby deskami Hunton, zajistíme položení střech krytinami. Další alternativa zahrnuje i montáž vnějšího obložení v podobě lakovaných dřevěných obkladových desek, nebo obložení s finální úpravou s omítkou.

Vzhled budov a návaznost na prostředí

Pokud projíždíte Norskem, vidíte typický obrázek . Domy jsou krásně barevné, velmi citlivě usazené do okolní krajiny, pohled na ně je skutečnou potěchou pro oči. Dá se říci, že pro tyto domy je charakteristická střídmost a účelnost staveb. Domy mají takřka výhradně sedlové střechy a jejich uspořádání umožňuje na relativně malé zastavěné ploše maximálně dosáhnout vysoké úrovně bydlení s velmi kvalitně provedenými interiéry. Na vnější obklady se využívají takřka výhradně dřevěná horizontálně nebo vertikálně umístěné prkna s pérem a drážkou, která jsou odvětraná a majitelé domů nebo jejich stavitelé se nebojí použít různé výrazné barvy, které pak tvoří dohromady s okolními domy krásné scenerie a dokonalou harmonii.

Vzhled budov 1 Vzhled budov 2 Vzhled budov 3 Vzhled budov 4 Vzhled budov 5 Vzhled budov 6 Vzhled budov 7 Vzhled budov 8 Vzhled budov 9 Vzhled budov 10 Vzhled budov 11 Vzhled budov 12 Vzhled budov 13 Vzhled budov 14 Vzhled budov 15 Vzhled budov 16 Vzhled budov 17 Vzhled budov 18 Vzhled budov 19 Vzhled budov 20 Vzhled budov 21 Vzhled budov 22 Vzhled budov 23 Vzhled budov 24 Vzhled budov 25 Vzhled budov 26 Vzhled budov 27 Vzhled budov 28 Vzhled budov 29 Vzhled budov 30 Vzhled budov 31 Vzhled budov 32 Vzhled budov 33 Vzhled budov 34 Vzhled budov 35 Vzhled budov 36 Vzhled budov 37 Vzhled budov 38 Vzhled budov 38 Vzhled budov 39 Vzhled budov 40 Vzhled budov 42 Vzhled budov 43 Vzhled budov 44

Pokud se týče samotné stavby a provedení, jsou Norové velmi důslední, co se týče kvality provádění staveb.

Základy

Začíná to už u základů.

Základy 1 Základy 2

Na obrázcích je vidět, jak jsou základy velmi důsledně izolovány proti vlhkosti. Hlína kolem základů a základové zdi je vybagrována, je zde umístěna nopková folie, v nejnižší části je umístěna drenáž a svody ze střech. Prostor ve spodní části je pak vyplněn štěrkem, který je eventuelně překryt propustnou tkaninou, a zbývající prostor do úrovně okolní zeminy je vyplněn pískem. Voda ze střech a drenáže je pak odváděna do kanalizace nebo vyústí do terénu. Podobně i samotná základová deska uvnitř domu je velmi důsledně a kvalitně provedena (viz obrázek).

Základy 3

Ve spodní části se dává vrstva štěrku, znovu  izolační folie, 15 až 20 cm polystyrenu a nahoře je vytvořena podlaha z betonu silná 5 až 8 cm, vyztužená armovací sítí. V případě dřevostavby se zděným suterénem, jak je vidět na předchozích snímcích, se i u zděné zdi snaží stavitel dosáhnout stejných parametrů tepelné izolace, jako je tomu u zbývající části v provedení dřevostavba. Proto mají tvárnice polyuretanovou výplň, takže ve srovnání s normální tvárnicí, která má při rozměru 25 cm hodnotu U=0,80W/m2, pak tvárnice s polyuretanovou vložkou dosahuje hodnotu U=0,22. Často je používáno do izolace základů lehké keramické kamenivo Liapor. Podle konstrukce základů se dává 25 až 60 cm Liaporu. Pokud je dům nepodsklepený a je na betonové desce, je po obvodu betonová zídka o tloušťce 20cm nebo zídka z tvárnic, uložená na betonářskou ocelí vyztuženém betonovém pásu, jehož horní hrana musí být 10 až 20 cm pod zámrznou hloubkou.

Další variantou je vybudování základové desky na vrstvě udusaného štěrku a kamene. Na snímcích  je vidět takto připravená vrstva i její detail.

Základy 4 Základy 5

Na dalším obrázku  je vidět použitý systém Jackon ringmur.

Základy 6

Další snímky ukazují již hotovou základovou desku a detail izolace kolem základů zabraňující promrzání základů.

Základy 7 Základy 8

Izolace

V samotné dřevostavbě je používána do stěn stropů, podlah nebo střech minerální vata o celkové tloušťce min. 18 cm. Osmnáct centimetrů je srovnatelných se 72 cm porotermových tvárnic, 213 cm betonových tvárnic a 249 cm plné cihly. Nyní se používá minerální vata až o celkové tloušťce 25 cm.

Vnitřní obložení

Pokud se týká samotného obložení vnitřních stěn, Norové rádi používají kromě sádrokartonu desky obdobné dřevotřískovým deskám s pérem a drážkou pokryté folií, která je omyvatelná a natíratelná. Obdobné desky takřka výhradně používají i na stropy. Využití těchto desek je výhodné nejen pro jejich rychlou a snadnou instalaci, ale i z uživatelského hlediska. Na obrázcích  je možno vidět detail těchto desek využitých na stropu.

Vnitřní obložení Vnitřní obložení

Konstrukční dřevo

Velký rozdíl oproti zvyklostem u nás u dřevostaveb je v rozdílné kvalitě využitého konstrukčního dřeva. V České republice, až na několik světlých výjimek, nejsou pily schopny garantovat dodávku normovaného konstrukčního dřevěného materiálu.

Konstrukční dřevo Konstrukční dřevo

Na obrázku je možno vidět, že každý konstrukční dřevěný prvek je přesně klasifikován a zaručuje požadované mechanické vlastnosti. Dřevo je vysušené, hoblované nebo egalizované se sraženými hranami. Nejen z hlediska kvality provedení dřevostavby, ale i z prostého pohledu na dřevěnou konstrukci v době výstavby, z toho má pozorovatel příjemný estetický zážitek.

Konstrukční dřevo Konstrukční dřevo Konstrukční dřevo

Další obrázky ukazují dřevěnou konstrukci budoucího dvojdomku v určitém stádiu rozpracovanosti. Obdobný dvojdomek těsně před dokončením a tytéž domečky po dvou letech užívání si můžete prohlédnout zde.

Konstrukční dřevo Konstrukční dřevo Konstrukční dřevo Konstrukční dřevo Konstrukční dřevo Konstrukční dřevo Konstrukční dřevo

Nabízíme Vám také pohled na jiný rozestavěný dům s krásným pozadím zálivu moře. U dřevěných konstrukcí je u nás uplatňován mýtus, že dřevo musí být impregnováno, což není pravda. V některých zemích je dokonce impregnace považována za neekologický cizorodý prvek. Impregnují se pouze konstrukční prvky, jako základové pásnice, v případě, že je tento prvek umístěn v menší než předepsané minimální vzdálenosti od úrovně okolního terénu. I naše firma používá vysušené hoblované dřevo s garantovanými vlastnostmi dle norem platných v EU.

Rozvody

Rozvody jsou vedeny ve vnitřní části stěny. Ta je vytvořena vodorovnými hranolky o rozměrech 50 x 50 mm. Tato část stěny je oddělena od nosné vnější stěny tvořené sloupky parozábranou. Prostor mezi vodorovnými hranolky je vyplněn minerální vatou.

Vnější opláštění

Vnější opláštění je provedeno tak, že na sloupkovou konstrukci je provedeno nejprve opláštění z desek Vindtett, což jsou desky napuštěné Bitumenem. Tyto desky se vyznačují značnou difúzní otevřeností, která je zhruba 10x větší než u většiny typů materiálů používaných k opláštění dřevostaveb. Jako alternativa k těmto deskám je použití speciálního sádrokartonu nebo OSB desek. Na toto opláštění je umístěn horizontální nebo vertikální rošt, na který jsou uchycena vnější obkladová prkna ze dřeva, která jsou z obou stran natřena. Rošt tím zajišťuje odvětrání prostoru mezi dřevěným obkladem a samotnou stěnou domu. Tento odvětraný prostor plynule navazuje na odvětraný prostor střechy a tím je zajištěno odvětrání celého pláště budovy. Dřevěná obkladová prkna jsou opatřena pérem a drážkou a tímto je vytvořena souvislá obkladová stěna.

Konstrukce střech

Další výrazný rozdíl ve způsobu stavby je možno zaznamenat u konstrukcí střech. Na stavbě jsou převážně využívány vazníkové konstrukce, tzn. v továrně vyrobené dřevěné vazníkové konstrukce spojované kovovými styčníkovými deskami. Detail rozestavěného podkroví a rozestavěného podkroví s vazníky je možno vidět na následujících obrázcích.

Konstrukce střech Konstrukce střech Konstrukce střech Konstrukce střech Konstrukce střech Konstrukce střech

Firmy v Norsku vyrábějící vazníky většinou využívají kvalitní vysušené konstrukční dřevo, které je buď hoblované, nebo egalizované se sraženými hranami. Pokud už použijí nehoblované dřevo, pak je minimálně vysušené a je garantována kvalita dřeva dle norem. Na rozdíl od toho u nás zatím převládá výroba vazníků nebo krokví z nesušeného a dále nezpracovaného řeziva.

Konstrukce střech

Na obrázku  je patrný další rozdíl - firmy v Norsku pobíjejí střešní konstrukci dřevěnými deskami s pérem a drážkou nebo velkoplošnými deskami, což zvyšuje kvalitu a stabilitu střechy a celé stavby. Naproti tomu firmy u nás na střešní konstrukci často používají pouze fólii, latě a kontralatě a např. tašky. To je sice v souladu s normou, ale při bouřích se pak střecha snadno poškodí a zůstane z ní pouze dřevěná konstrukce a dům je prolíván spoustou vody. To se u střechy opláštěné dřevěnými nebo jinými deskami stát nemůže. V současné době se v převážné míře používají desky Undertak, které jsou naší firmou používány také a naše firma je výhradním distributorem těchto desek v České a Slovenské republice. Bližší informace o těchto deskách viz informace o výrobcích značky Hunton u NOVEX Praha s.r.o. Vazníky stejné kvality a konstrukce jsou vyráběny v České republice firmou Kasper CZ.

Vytápění dřevostaveb

Řada lidí si klade otázku, jak se řeší v dřevostavbách vytápění. Na obrázcích vidíte komín. Jedná se o betonové tvarovky, uvnitř kterých je umístěna keramická nebo ocelová roura. Prostor mezi rourou a betonovou tvarovkou je izolován minerální vatou, takže je možno komín bez problémů obestavět dřevěnou konstrukcí. Podle způsobu vytápění mají komíny různá řešení, s jedním nebo dvěma průduchy, event. s větrací šachtou.

Vytápění dřevostaveb Vytápění dřevostaveb

Na tomto obrázku  je zachycena určitá kuriozita - dům, který má půdorys základů 8,70 x 13 m s obytným suterénem ve svahu s prvním podlažím a obytným podkrovím, je celý vytápěn těmito malými naftovými kamínky umístěnými v suterénu.

vytápění dřevostaveb

Toto je krásná ukázka toho, jak dobře je zaizolován tento konkrétní dům dcery majitele stavební firmy, který dům postavil. Detail provedení komínu si můžete prohlédnout zde.

Vytápění dřevostaveb

Pochopitelně jsou využívány všechny typy topení obvyklé u nás.

Garáže

Obdobně jak jsou stavěny domy jsou budovány i garáže.

Garáže Garáže

A to nejlepší nakonec. Představa dřevostavby jako něčeho méněcenného nebo prozatímního je neudržitelná, stačí se podívat na obrázky  interiéru jednoho norského domu, z něhož je uveden i obrázek naftových kamínek, které dokazují pravý opak.

Garáže Garáže

Jedná se o nádherné a ekologické bydlení splňující nejnáročnější požadavky.

Ze všeho předchozího vyplývá i určitý závěr. Značné předsudky vedou lidi u nás k požadavku takového provedení dřevostaveb, které má zakrýt, že se jedná o dřevostavbu a vyvolat zdání zděného domu. Z tohoto důvodu si zákazníci přejí vnější opláštění s omítkou, což ve svém důsledku vede ke snížení hodnoty dřevostavby. V tomto obložení pod omítkou se používá polystyrén. I když je považován za propustný materiál z hlediska postupu páry, je faktor difúzního odporu mí u polystyrénu 50, extrudovaného 100, zatímco u minerální vaty 1,2 až 1,5. Přece právě využití dřevěných obkladů v kombinaci s odvětranou mezerou mezi nosnou stěnou a vnějším obkladem znamená především na venkově návrat materiálu, který sem patří tj. dřeva, které jak již bylo výše uvedeno, zajišťuje vzdušnost a dobré odvětrání vnějšího pláště celé stavby. Ekologicky a esteticky smýšlející lidé by naopak měli být hrdí, že mají dřevostavbu a nijak to nezakrývat umělou omítkou.