Podkrkonoší

Podkrkonoší

Uvedený dům byl postaven v podhůří Krkonoš. Investor si v tomto případě přál, aby měla stavba dobré izolační vlastnosti. Z tohoto důvodu byly místo vnější stěny využívající sloupky o rozměrech 148x42mm využity sloupky o rozměrech 198x42 mm. Dále uvnitř byly obdobně jako u jiných staveb instalovány vodorovné rošty o rozměrech 50x50 mm. V těchto vodorovných roštech jsou instalovány veškeré rozvody a je zde umístěna další izolace o tloušťce 50 mm. Celkově je ve stěnách využita izolace o tloušťce 250 mm. Obdobně byla i ve střeše využita izolace o celkové tloušťce 250 mm.

Z uvedených fotografií je možno vidět zahájení výstavby dřevěné konstrukce na připravené základové desce, ve které jsou již zabudovány veškeré odpady, přívody vody a elektřiny. Na této stavbě jsou použity k opláštění dřevěné konstrukce desky Hunton Vindtett na vnější stěny a desky Hunton Undertak na střechu. Uvedenými deskami je provedeno opláštění po celém obvodu stavby a dodatečně se vyříznou otvory pro okna a dveře. Vnější opláštění je poté dokončeno instalací vertikálních lišt, na které jsou připevněny vnější obvodové horizontální desky s již hotovým nátěrem v barvě mahagon.


Uvnitř stavby se před instalací vnitřního roštu instaluje parozábrana. Její provedení vyžaduje maximální pozornost, neboť veškeré spoje musí být utěsněny lepicí páskou a parozábrana musí být bez jakýchkoli otvorů umožňujících pronikání vodních par z vnitřních prostor domu do dřevěné konstrukce stavby. Toto je zásadní požadavek, který musí dodavatel dodržet. V případě, že si zákazník přeje dodávku hrubé stavby bez instalace izolace a parozábrany a chce si dokončit tuto stavbu svépomocí, musí v takovém případě zákazník bezpodmínečně dodržet tento požadavek, který je zásadní k dosažení neomezené funkčnosti domu a zajištění trvalého užívání. Pokud si zákazník přeje dodávku včetně instalace izolací a parozábran a následné instalace roštu s tím, že si stavbu v takovém stádiu sám dokončí, musí i v tomto případě zajistit, aby při instalaci rozvodu nedošlo k narušení parozábrany. Pokud by přesto došlo k poškození parozábrany, je nutné toto porušení opravit přelepením specielní páskou.