Obkladové desky Hunton

Obkladové desky Hunton se používají k obložení vnějších stěn dřevostaveb a na pokrytí střech. Desky se vyznačují desetinásobnou propustností vlhkosti z vnitřku stavby oproti srovnatelným materiálům a zároveň zamezují pronikání vlhkosti z vnějšku do stavby, jsou lehké a snadno se s nimi manipuluje. Desky dodáváme i instalujeme.

Obkladové desky Hunton

Při výstavbě dřevostaveb je obvyklé, že dřevěná konstrukce je obložena obkladovými deskami, v České republice se k tomu používají často OSB desky v kombinaci s fólií fungující jako větrozábrana. Na tyto desky s fólií se poté instalují lišty a vnější obklad. Mezi vnějším finálním obkladem a obkladem dřevěné konstrukce je odvětraná mezera, která navazuje na odvětranou mezeru střechy. Naše firma dodává obkladové desky Hunton, které nahrazují jak vnější obkladové desky na dřevěnou konstrukci, tak i příslušnou fólii. Je možno podotknout, že vnější stěna dřevostaveb je řešena jako difúzně otevřená.

Znamená to, že uvnitř na vnitřní straně vnějších obvodových zdí je parozábrana neumožňující pronikání par do prostoru vnějších obvodových stěn. Vnější obklad by měl umožňovat průnik vlhkosti z vnitřku obvodových stěn, tzn., že jsou difúzně otevřené. Desky Hunton se vyznačují tou vlastností, že umožňují desetkrát lépe uvolňování par z vnitřního prostoru vnějších stěn než jakékoliv jiné obdobné obkladové materiály pro tyto účely používané. Tyto desky jsou napuštěny Bitumenem, který na druhé straně znemožňuje pronikání vlhkosti z vnějšku do obvodových stěn. Běžně podobné vlastnosti spotřebitelé znají u textilu nebo obuvi pod značkou Goretex.

Obkladové desky Hunton prodáváme a rovněž i instalujeme. Pro vnější obklady stěn dřevostaveb se používají desky Hunton Vindtett. Tyto desky se vyznačují následujícími vlastnostmi: Jsou lehké, dají se řezat i ostrým nožem. Z vnější strany nepropouštějí vlhkost, z vnitřní strany velmi snadno propouštějí vlhkost a tím umožňují, aby stavba byla difúzní a otevřená. Tyto desky mají rozměr 1200 X 2700 mm, tloušťku 12 mm, na jedné paletě je uloženo 95 ks a jedna deska má plochu 3,24 m2. Hmotnost 1 m2 je 3,2 kg.

Obdobně na pokrytí střech se používají desky Hunton Udertak. Tyto desky, na rozdíl od desek Vindtett, jsou opatřeny pérem a drážkou. Rozměry těchto desek jsou 595 x 2400 mm, tloušťka je 18 mm. Plocha jedné desky je 1,428 m2. Na jedné paletě je 100 ks, 1m2 váží 4,8 kg.  Tyto desky jsou určeny pro systém dřevostaveb, kde se využívá rozteč vertikálních sloupků ve vzdálenosti 600 mm a podobná rozteč je použita i u vazníků. Naše sesterská firma NOVEX Design s.r.o. využívá pro obvodové stěny dřevěné prvky o rozměrech 42 x 148 mm nebo 42 x 198 mm. Je nutno zdůraznit, že vazníky musí být uloženy na obvodových stěnách v místě umístění vertikálních sloupků. Tyto vazníky jsou ve světě běžně vyráběny z normovaného sušeného a hoblovaného dřeva. Je nutno podotknout, že většina českých výrobců vazníků toto nedodržuje.

Dále upozorňujeme, že výrobcem vazníků vhodných pro toto využití je firma Kasper CZ (www.kaspercz.cz).Tato firma je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vazníků, které je schopna vyrobit z normovaného konstrukčního dřeva ohoblovaného a sušeného. Tyto vazníky použité pro naši technologii, tzn. s využitím rozteče 600 mm, jsou dimenzovány a navrhovány právě s ohledem na tento požadavek. Lepší obrázek o dodávce těchto vazníků je možné získat na následujících fotografiích nebo v sekci Realizované stavby.


Uvedené desky můžete u nás nejen nakoupit, ale můžete si u nás objednat i jejich montáž, je možné si u nás také objednat montáž dřevěného skeletu včetně dodávky materiálu. Montáž desek Hunton nebo i dřevěné konstrukce zajišťuje firma NOVEX Design s.r.o.

Ve fotogalerii  jsou prezentovány obrázky ukazující průběh instalace. Kromě dodávky desek Hunton můžeme provést obložení celé stavby deskami Hunton, zajistíme položení střech krytinami. Další alternativa zahrnuje i montáž vnějšího obložení v podobě lakovaných dřevěných obkladových desek, nebo obložení s finální úpravou s omítkou.

 

Instalace Undertak

Instalace Vindtett